Als ARBO- en veiligheidsprofessional (Hoger Veiligheidskundige) richt ik mij op het ondersteunen van bedrijven en instellingen op het gebied van Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, brand- & explosiebeveiliging en Milieu. Door de jaren heb ik zowel qua werkzaamheden als ook qua bedrijfstakken een zeer brede ervaring opgedaan.


Mijn toegevoegde waarde

Terugdringing van het aantal bedrijfsongevallen en daarmee persoonlijk letsel, directe en indirecte bedrijfsschade door onder andere productiestilstand te voorkomen.

Terugdringing van ziekteverzuim door het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn binnen het bedrijf en het maken van goede onderlinge afspraken over veilig werken.

Verbetering van het (veiligheids-)imago van het bedrijf, zowel intern als ook extern, waardoor een prettige werksfeer ontstaat waarin iedereen optimaal functioneert en waardoor de verstandshouding met externe relaties zoals opdrachtgevers, leveranciers en het bevoegd gezag verbetert.

Het borgen van de bedrijfscontinuïteit door het verminderen van de kans op incidenten c.q. het verminderen van de indirecte en directe schade die daarbij ontstaat.

Welkom bij AVM Expert

Arbeidsomstandigheden

Veiligheid

Milieu

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ing. René Guiaux, HVK / RRM
AVM Expert

Mobiel: 06 52 54 53 33
Telefoon: 010 521 62 85
Mail: r.guiaux@avm-expert.nl