RI&E Arbeidsomstandigheden

Conform artikel 5 van de arbeidsomstandighedenwet is elke werkgever verplicht een risico-inventarisaties & -evaluaties (RIE) & het plan van aanpak (PvA) op te (laten) stellen. Het bedrijf mag dit zelf uitvoeren, als daarvoor voldoende kennis aanwezig is, of mag hiervoor een deskundige inschakelen. In veel gevallen dient de RIE te worden getoetst door een zogenaamde kerndeskundige.

Als hoger veiligheidskundige kan ik u bijstaan bij het gehele traject tot en met het uitvoeren van de acties uit het plan van aanpak. Aan u de keuze welke werkzaamheden u zelf wilt oppakken en bij welke werkzaamheden u ondersteuning wenst.

Interim safety manager

Detachering hoger veiligheidskundige

RI&E Arbeidsomstandigheden

RI&E Machine veiligheid en arbeidsmiddelen

Veiligheidsmanagementsystemen

Crisisbeheersing en bedrijfshulpverlening

Brand- en explosieveiligheid

Opslag gevaarlijke stoffen

VCA Veiligheid voor contrators en aannemersinterim_safety_management.htmlinterim_safety_management.htmlDetachering_hoger_veiligheidskundige.htmlDetachering_hoger_veiligheidskundige.htmlRI%26E_Machine_veiligheid.htmlRI%26E_Machine_veiligheid.htmlVeiligheidsmanagementsystemen.htmlVeiligheidsmanagementsystemen.htmlCrisisbeheersing_en_bedrijfshulpverlening.htmlBrand-_en_explosieveiligheid.htmlOpslag_gevaarlijke_stoffen_%28PGS-15%29.htmlOpslag_gevaarlijke_stoffen_%28PGS-15%29.htmlVCA_Veiligheid_voor_contrators_en_aannemers.htmlhttp://www.google.nl/shapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13shapeimage_3_link_14