Brand- en explosieveiligheid

Op het gebied van brand- en explosieveiligheid kan u worden geconfronteerd met wettelijke eisen (Arbeidsomstandighedenwet, Wet Milieubeheer, Bouwbesluit) maar ook met eisen van de verzekeraar. Het vereiste brand- en explosieveiligheidsniveau kan op verschillende manieren en met verschillende maatregelen worden gerealiseerd. Het bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat met de gekozen beveiligingsmaatregelen het vereiste niveau wordt bereikt.

Op het gebied van brand- en explosieveiligheid kan AVM Expert u van dienst zijn met het opstellen van brandveiligheidsanalyses, vuurlast-berekeningen, het toetsen van de aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen aan de wet- en regelgeving (w.o. bouwbesluit, bouwverordening en gebruiksbesluit), adviseren omtrent verbeter-mogelijkheden, het adviseren bij verbouwings- en nieuwbouwplannen, overleg met het bevoegd gezag en de verzekeraar, opstellen explosieveiligheidsdocument (ATEX 137).