Veiligheidsmanagementsystemen

Veel bedrijven maken voor het beheersen van processen gebruik van procedures en werkinstructies die in een management systeem worden vastgelegd. Op het gebied van kwaliteit en milieu kennen we daarvoor respectievelijk de ISO 9000 en de ISO 14000 normen. De equivalent van deze normen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden is de OHSAS 18000. Al deze zorgsystemen zijn gebaseerd op het principe van continue verbetering middels de zogenaamde Demingcirkel (Plan, Do, Check, Act). De eerste opzet van dergelijke systemen en implementatie is vaak (éénmalig) veel werk.

Door gebruik te maken van AVM Expert kan het proces vlot worden doorlopen zonder dat de eigen organisatie zwaar wordt belast. Na afronding van de eerste opzet en implementatie kan het managementsysteem vaak door de eigen organisatie, of met beperkte ondersteuning, worden onderhouden.