Crisisbeheersing en bedrijfshulpverlening

Incidenten en calamiteiten tijdens het werk kunnen de medewerkers en het bedrijf ernstige schade toebrengen. Het bedrijf kan zich hierop voorbereiden door een bedrijfshulpverlenings-organisatie (BHV) op te zetten. Deze BHV-ers komen in actie bij letselongevallen, brand en als het bedrijf vanwege een calamiteit moet worden ontruimd. De afspraken en taken van een dergelijk BHV-organisatie worden vastgelegd in een noodplan (bv. BHV-plan, Bedrijfsnoodplan en/of ontruimingsplan). Het aantal benodigde BHV-ers en het opleidingsniveau zijn afhankelijk van de noodsituaties die zich binnen uw bedrijf kunnen voordoen.

AVM Expert kan van dienst zijn bij het zo efficiënt mogelijk opzetten van de BHV-organisatie, het opstellen van het noodplan, afstemmen met het bevoegde gezag (brandweer) en het trainen van de BHV-ers in hun eigen werkomgeving.