RI&E Machineveiligheid

De risico-inventarisaties & -evaluaties (RIE) Arbeidsomstandigheden heeft in de regel een algemeen karakter. Voor het beoordelen van de veiligheid van machines en het veilig gebruik dient een aanvullende RIE te worden uitgevoerd. Machines en installaties mogen in Europa alleen op de markt worden gebracht als deze voldoen aan de Machinerichtlijn (CE). De fabrikant / leverancier verklaart dat de machine hieraan voldoet. In aanvulling hierop dient de gebruiker de machine / installatie, in overeenstemming met de Richtlijn Arbeidsmiddelen, op een veilige manier te gebruiken. Dit kan worden geborgd c.q. aangetoond door een RIE Machineveiligheid uit te (laten) voeren. Het bedrijf mag dit zelf uitvoeren, als daarvoor voldoende kennis aanwezig is, of mag hiervoor een deskundige inschakelen. De RIE dient te worden getoetst door een zogenaamde kerndeskundige.

Als hoger veiligheidskundige kan ik u bijstaan bij het gehele traject tot en met het uitvoeren van de acties uit het Plan van Aanpak. Aan u de keuze welke werkzaamheden u zelf wilt oppakken en bij welke werkzaamheden u ondersteuning wenst.