Opslag gevaarlijke stoffen

Veel bedrijven maken gebruik van gevaarlijke stoffen. Deze stoffen zijn ingedeeld in ADR-klassen. Als onderdeel van de Wet Milieubeheer  staan in de Publicatiereek Gevaarlijke Stoffen (kortweg PGS) de maatregelen omschreven die bedrijven moeten nemen om gevaarlijke (vloei-)stoffen en gassen veilig op te slaan. De toe te passen maatregelen zijn afhankelijk van de aard van de gevaren en de hoeveelheden die worden opgeslagen.

Het inrichten van een opslag van gevaarlijke stoffen is maatwerk. AVM Expert kan voor u toetsen of uw opslagvoorzieningen voldoen aan de wettelijke eisen. In aanvulling hierop van AVM Expert u assisteren bij aanpassen dan wel inrichten van uw opslagvoorzieningen en u bijstaan in de gesprekken met het bevoegd gezag c.q. de vergunningverlener.